logo

zdravé bývanie a spánok

Účinky a výhody

line decor
  
line decor

 
 
 

Zlepšenie vnútornej klímy dôsledkom:

:: Silného tlmenia geologicky rušiacich polí (napríklad spôsobené prameňmi spodných vôd)
:: Zvýšenia počtu bioiónov
:: Zníženia rádioaktivity pôdy (neutróny a gama žiarenie

pristroj


Technické výhody zrejmé na prvý pohľad:

:: Od roku 1985 viac ako 50.000-krát použitý v praxi
:: Odborná montáž
:: Bez elektriny, prídavných batérii – žiadny elektrosmog
:: Okamžitá funkčnosť
:: Záruka 25 rokov

Ponúkame:

:: Bezplatné poradenstvo na základe „Geopathie- Checklistov od prof. Lotza naším odborným poradcom
:: Spoplatnené meranie „vášho miesta na spanie“ na zistenie rušiacich polí a E -smogu našim technikom

Pre viac informácií o BIOPOL-Generatore si môžete preštudovat informacnú brožúru- kliknite na obrázok nižšie

brozura-img-link

 

© 2014 Biofeld-Generator http:www.biofeldgenerator.sk email: biofeldgenerator@biofeldgenerator.sk , Telefonický kontakt : 0901 775 715
Vzhľadom k tomu že účinok biopol - generátora sa nedá preukázať na základe poznatkov dnešnej fyziky , je jeho účinok založený na pracovnej hypotéze z roku
1992, na základe všetkých informácií a skúseností zákazníkov, malých štúdií, prieskumov a experimentov. Podotýkame, že nesľubujeme žiadne liečivé účinky.
Použitie biopol- generátora nesmie nahrádzať lekárske odporúčania a rady.